Žensko zdravlje

Zašto je ženama u postmenopauzi potrebna radna terapija?

Objavljeno 02.01.2007.
Prof. dr. sc. Dubravka Šimunović
Na zdravlje žena u postmenopauzi treba gledati holistički, na sve njezine biološke, psihološke i socijalne karakteristike. Zdravlje žena u postmenopauzi može se sačuvati kroz radno terapijsku intervenciju.
Zašto je ženama u postmenopauzi potrebna radna terapija?

Zdravlje žene u zreloj dobi

Holizam se bazira na filozofskoj pretpostavci da je cjelina više nego samo suma dijelova.

Holističko zdravlje žene temeljeno je na pretpostavci da osoba funkcionira kao integrirana cjelina u odnosu prema okolišu. Ta cjelina obuhvaća fizičku, emocionalnu, intelektualnu, društvenu i duhovnu dimenziju. Okoliš uključuje unutarnje tijelo i vanjske (ljudske i neljudske) aspekte.

Holizam se bazira na filozofskoj pretpostavci da je cjelina više nego samo suma dijelova te iz toga proizlazi zaključak da se ne može analiza i uvid podijeliti na dijelove, radni terapeut treba težiti potpunoj procjeni. Dimenzije ili sustavi međusobno su vezani i međusobno neovisni.

Koncept holizma u skladu je s organizmičkim pogledom, jer konačno, sama osoba određuje stupanj zdravlja, a ne liječnik ili neki drugi stručnjak. Dakle, zdravlje žene u postmenopauzi postaje dinamički proces koji nije ograničen prisutnošću ili odsutnošću bolesti, već uključuje sve sustave tijela i ujedno je u interakciji s vanjskim svijetom - pripadajućem sociokulturološkim okružjem.

Stres - poremećaj ravnoteže

Zdravstveni djelatnici, kao što su radni terapeuti, orijentirani su ka holizmu. Oni traže znakove stresa kao simptome bolesti/zdravlja. Stres je sve što uznemiruje ravnotežu sustava, stvara sukob unutar sebe i vodi raspadanju cjeline.

Uloga radnog terapeuta je pomoći osobi identificirati postojanje stresa i pomoći u planiranju programa za smanjenje ili uklanjanje stresa. Dakle praksa holističkog zdravlja ovisi o motivaciji i aktivnom uključenju žene u postmenopauzi u proces terapije. Konačno, osoba mora koristiti dostupne izvore da zadobije i održi zdravlje.

Holistički pristup temelj intervencije radnog terapeuta

Koncept ravnoteže također je neosporan i poznat u intervenciji radnog terapeuta.

Holistički pristup u intervenciji radnog terapeuta ima nekoliko osobina i smjernica koji definiraju provedbu radne terapije. Vjerovanje da se osoba treba tretirati kao cjelina u skladu je s filozofijom radnog terapeuta, koja ističe važnost sagledavanja osobe, njezinih aktivnosti, uloga i okružja u kojem živi. Koncept ravnoteže također je neosporan i poznat u intervenciji radnog terapeuta. Radni terapeut razvija program intervencije sa ženama u postmenopauzi koji se primarno bazira na razumijevanju, jer žena u postmenopauzi sa svim svojim poteškoćama, a ne radni terapeut, primarno određuje tijek intervencije.

Drugim riječima, svi zdravstveni djelatnici, uključujući radne terapeute, moraju raspolagati širokom lepezom informacija kako bi navedeni pristup postao koristan kao oblik intervencije kod žena u postmenopauzi.

Radna terapija žena u postmenopauzi i društvena sredina

U našem okružju postoje određene predrasude prema ženi u postmenopauzi. Većina predrasuda su uvjetovane promjenama koje se zbivaju na tjelesnom području uz neizostavne promjene na psihosocijalnom području. Uloge koje je žena obnašala u reproduktivnoj fazi se zamjenjuju nekim novim ulogama. Kod većine žena broj uloga se smanjuje što uvjetuje novi pristup sociokulturološkog okružja.

Žena u postmenopauzi postaje odgovorna za promjenu ili kontrolu samoponašanja. U isto vrijeme zdravstveni djelatnici teže kontroli okoline žena u postmenopauzi tako da se ona mora ponašati u skladu s planom stručnjaka.

Žena u postmenopauzi i zdravstvene poteškoće

Ženama se u ovom razdoblju javlja potreba za promjenom aktivnosti, odnosno moraju se prilagoditi na novonastalo stanje.

Žena u postmenopauzi uslijed zdravstvenih poteškoća uči o neovisnosti u brizi za samu sebe. Žena u postmenopauzi zbog niza fizioloških promjena i često narušenog tjelesnog balansa svjesna je nužnosti promjene svakodnevnih aktivnosti, ali očekivanja okoline često ostaju nepromijenjena.

Ženama se u ovom razdoblju javlja potreba za promjenom aktivnosti, odnosno moraju se prilagoditi na novonastalo stanje. Radni terapeut unutar intervencije može pomoći u procesu prilagodbe obitelji kroz edukaciju članova obitelj.

Radna terapija zdravstvena edukacija i prevencija

Model zdravstvene edukacije i prevencije uključuje prepoznavanje efekata nasljednosti, fizičkog okoliša, društvenih uvjeta, dostupnih zdravstvenih usluga i osobnih akcija za očuvanje zdravlja. Edukacija i prevencija se postižu povećanjem količine ili poboljšanjem kvalitete akcija i izvora. Zdravstvena edukacija i prevencija, kao model zdravlja, zasniva se na modelu samoodgovornosti. Ipak samoodgovornost mora biti implementirala u svakodnevne aktivnosti.

Samoodgovornost žene u postmenopauzi u uskoj je korelaciji s ciljevima, interesima, običajima i drugim utjecajima koji na zdravlje. Radni terapeuti, provodeći zdravstvenu edukaciju, potiču u žena potrebu za pojednostavljenjem aktivnosti svakodnevnog života, povećanjem učinkovitosti, mijenjanjem radne navike koje štite zglobove i mišiće, sugeriraju aktivnosti razonode, programe za planiranje mirovine uz mnoge druge tehnike.

Zdravstvena edukacija se može provoditi kroz stalne oblike edukacije, konzultacije, organiziranje tribina i unutar klubova. Mali edukacijski i prevencijski programi koji zadovoljavaju potrebe manje skupine žena u postmenopauzi može biti bolji nego veliki program koji rijetko zadovoljava potrebe žena koje se nalaze u postmenopauzi.

Što su preporuke radnog terapeuta za žene u postmenopauzi?

Aktivnosti slobodnog vremena i razonode neizostavna su sastavnica svakodnevnog plana izvođenja aktivnosti.

Prije donošenja odluke o vrsti aktivnosti i intenzitetu radno terapijskih aktivnosti, nužno se veže uz radno terapijsko promatranje svakodnevnih aktivnosti žene. Za navedeno poželjno je boraviti s ženom kroz par dana u njezinom sociokulturološkom okružju kako bi se dobile jasne i objektivne informacije o vrsti aktivnosti i zastupljenosti pojedinih. U radno terapijskoj edukaciji radni terapeut usmjerava pozornost na balans aktivnosti svakodnevnog života. Naime veliki broj žena zanemaruje potrebu za slobodnim aktivnostima većinu dana posvećuje aktivnostima menegmenta doma.

Edukacija o pravilnoj samonjezi, ergonomskoj prilagodbi prostora i izvođenju pojedinih aktivnosti zbog zaštite lokomotornog sustava i prevencije eventualnih povreda i bolnih stanja definira se uz najfrekventnije aktivnosti koje žena obavlja.

Aktivnosti slobodnog vremena i razonode neizostavna su sastavnica svakodnevnog plana izvođenja aktivnosti. Rekreacija, šetnja, odlazak u kino, kazalište trebaju biti planirane i redovito realizirane. Disfunkcija dnevne okupacije žene u postmenopauzi može negativno utjecati na opće stanje i ujedno potaknuti niz poteškoća za koje objektivno ne mora postojati razlog. Rekreacija, šetnja, odlazak u kino, kazalište trebaju biti planirane i redovito realizirane.

Sve članke vezane uz ovu temu pronađite ovdje
(30)
4.5 od 5

Priručnik bolesti

Odaberite grupu bolesti ili pretražite po ključnoj riječi
Priručnik bolesti sastavljen je kako biste se brzo informirali o bolesti koja vas zanima. Određene bolesti posebno su obrađene u okviru skupine na Mapi tijela kojoj pripadaju te ih svakako potražite.

vezani članci

KALENDAR ovulacije

Izračunaj plodne dane

BMI za djecu

Izračunajte BMI za djevojčicu ili dječaka. BMI za djecu Djevojčice i dječaci imaju različite vrijednosti BMI-a tijekom odrastanja. Važno je koristi kalkulator primjeren za dob.

Besplatni newsletter

Svakodnevno biramo najzanimljivije za vas i šaljemo.
https://steroid-pharm.com

таблетки для улучшения потенции

кальций для детей